Amser i fi

Beth sydd gan lyffantod a gofalwyr yn gyffredin?

Myfyrdodau ein prif swyddog ar seibiant

Mae pawb angen newid o bryd i’w gilydd, boed hynny am awr, ddiwrnod neu gyfnod hirach. Mae hyn yn arbennig o wir am ofalwyr, oherwydd mae gofalu’n medru bod yn llafurus, yn gorfforol ac yn feddyliol. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.