Pa gymorth sydd ar gael?

Pan fyddwch chi’n cysylltu â ni, byddwch yn siarad ag un o’n Swyddogion Cyswllt Gofalwyr yn gyntaf. Byddan nhw’n cael sgwrs gyda chi am y math o help sydd ei angen arnoch a, lle’n bosibl, byddan nhw’n ateb eich ymholiad ar unwaith.

Os oes angen help mwy cynhwysfawr arnoch, fel datrysiadau ariannol, emosiynol, cyfreithiol neu ymarferol, mae’n bosibl y byddant yn eich cyfeirio at un o’n swyddogion eraill. Dyma rai enghreifftiau o sut medrwn ni helpu.

*Noder fod pob enw wedi’i newid.