Beth sy’n digwydd


Ein trefniadau yn ystod Pandemig Coronafirws

Yn anffodus, rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio ein grwpiau cefnogi gofalwyr ac unrhyw weithgareddau ar hyn o bryd. Ni fyddem yn cynnig ymweliadau cartref na chefnogaeth wyneb yn wyneb hyd y nes clywir yn wahanol.

Fodd bynnag, bydd ein gwasanaeth cefnogaeth yn parhau a gallwch gysylltu gyda ni yn uniongyrchol dros y ffon, drwy e-bost neu drwy Facebook a byddwn yn hapus i helpu hyd eithaf ein gallu. Gobeithiwn hefyd wneud mwy o alwadau i ofalwyr dros y cyfnod anodd hwn.

Os oes gennych unrhyw bryderon neu’n teimlo’n unig, cofiwch gysylltu â ni ac edrychwch ar ôl eich hunain a’ch annwyliaid.Ewch i waelod y tudalen i weld y ffurflen archebu ar-lein

Ynys Môn


 

Conwy


 

Gwynedd


 

Gwynedd - Rhieni


 

 

Dewiswch o'r rhestr o ddigwyddiadau i archebu eich lle os gwelwch yn dda.


Pa Ardal ydych chi'n byw ynddi?

Ydych chi wedi'ch cofrestru fel gofalwr gyda Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr?

Please confirm that you agree to us holding your data from this contact form in accordance with our GDPR policy. Details of how we store and process this information are available HERE (Saesneg yn unig..)