Ein cylchlythyr

Ysgrifennu’r cylchlythyr

Un o fy hoff dasgau yw llunio’r cylchlythyr chwarterol, Y Gofalydd.

    Efallai mai dim ond chwe tudalen o hyd ydyw, ond mae llawer i’w hystyried:

    • Yw’r wybodaeth yn berthnasol i ofalwyr di-dâl?
    • Yw’r wybodaeth yn berthnasol i ofalwyr yn y 3 sir yr ydym yn eu gwasanaethu? h.y. Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.
    I ddarllen mwy - cliciwch yma

Newyddlenni Cyfredol a Cyn-Gyhoeddiadau

Yn aml iawn, mae gennym fwy nag un newyddlen: Y Gofalydd a Newyddlen Gwynedd ar gyfer rhieni a gofalwyr oedolion gydag anawsterau dysgu ( anableddau dysgu. Rydym hefyd yn cynhyrchu newyddlen ychwanegol o bryd i’w gilydd yn ddibynnol ar arian a’r galw. I weld y newyddlenni, sgroliwch i lawr y dudalen.