Gwybod eich hawliau!

thumb

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014
("SSWA 2014")

Mae’r gwaith y mae gofalwyr yn ei wneud yn wirfoddol a bellach, mae ganddyn nhw’r un hawliau cyfreithiol a breintiau â’r rhai hynny y maen nhw’n gofalu amdanynt.

Ystyr ‘gofalwr’: ‘person sy’n darparu neu’n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl’.
Mae dyletswyddau newydd hefyd wedi’u cyflwyno gan SSWA 2014. Mae’r ddeddf yn berthnasol i oedolion, plant a gofalwyr.

Mae gofyniad ar yr Awdurdod Lleol i gynnig asesiadau a gwasanaethau i ddiwallu anghenion gofalwyr, os ‘fedrai’r’ person fod ag angen am ofal a/neu gymorth.

i ddarllen mwy cliciwch yma

thumb

Diolch i Beth am adel iddym ddefnyddio ei fideo ar ein gwefan