Noddwyr

Ein noddwyr

Rydym yn ffodus o gael ein cyllid craidd gan y 3 awdurdod lleol, sef Ynys Môn, Conwy a Gwynedd a chan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae’r cyllid hwn yn helpu i ddarparu llawer o’n gwasanaethau i ofalwyr di-dâl.

 

 

Rydym hefyd yn cael arian gan y mudiadau canlynol i ddarparu cymorth penodol i ofalwyr di-dâl.

   


Hoffem ddiolch i’r holl rai hynny sydd wedi ein helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau miloedd o ofalwyr yng ngogledd-orllewin Cymru..